De naam Rottumerberaad is ontstaan als grap toen de JOVD in de jaren tachtig worstelde met de gebiedsindeling.

 

De JOVD was in die tijd sterk gegroeid en het hoofdbestuur streefde naar tachtig afdelingen. De Waddeneilanden werden ook conform de gemeentegrenzen toebedeeld, met uitzondering van Rottumerplaat. Dit onbewoonde eiland mocht niet worden toebedeeld aan een afdeling. In een van de hoofdbestuursvergaderingen werd als een grap gesteld dat dit eiland moest worden gereserveerd voor een afdeling van oud-hoofdbestuursleden.

 

In een motie op het maartcongres van 1986 is dit openlijk gesuggereerd. In 1987 werd de stichting Rottumerberaad opgericht.

 

Meer over Rottum.... klik hier