Het huidige bestuur wordt gevormd door:

 

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Jan van Zanen

Sabine Koebrugge

Hans de Backer

Bestuurslid B1)

Algemeen Bestuurslid

 

Tom Leijte
Jules Indemans

Remco van Lunteren
Klaas-Jeroen Terwal
Ferdi de Lange

 

1) Een bestuurslid B heeft namens het huidige Hoofdbestuur zitting in het Stichtingsbestuur.