De stichting Rottumerberaad is geheel afhankelijk van bijdragen van donateurs. Voor 2017 is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op minimaal € 25,00. U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL41ABNA0571310907 ten name van stichting Rottumerberaad te Groningen, o.v.v. uw naam en 'donatie 2015'.