Donateurs

De stichting Rottumerberaad is geheel afhankelijk van bijdragen van donateurs. Voor 2021 is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op minimaal € 25,00. U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL10INGB0443875138 ten name van stichting Rottumerberaad (Bestuursleden De Backer / Van den Oever), o.v.v. uw naam en ‘donatie 2021’.

Totaal: € -