Wie is Rottumerberaad

De stichting Rottumerberaad is opgericht voor en door oud-JOVD-hoofdbestuurders.

Op 27 oktober 1987 namen de oud-JOVD-hoofdbestuurders Herman Vermeer, Marcel Gubbels en Michiel Wigman het initiatief tot de stichting Rottumerberaad. De eerste voorzitter van het stichtingbestuur was Herman Vermeer. Onder zijn opvolgers bevinden zich onder meer Frank de Grave en Mark Rutte. De huidig voorzitter is Johan Remkes. De stichting bestaat dankzij donateurs. Donateurs zijn allen (oud) hoofdbestuursleden van de JOVD.

Stichtingsbestuur
Het stichtingsbestuur bestaat uit bestuursleden die (oud-)hoofdbestuurslid van de JOVD zijn. Het stichtingsbestuur is samengesteld uit een voorzitter, secretaris, penningmeester,  een of meer algemeen bestuursleden en een of meer bestuursleden B; dat zijn bestuursleden die namens het huidige JOVD Hoofdbestuur zitting hebben in het Stichtingsbestuur. Daarnaast kan het bestuur adviseurs met een afgebakende taakomschrijving

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

Johan Remkes Voorzitter
Dennis van den Oever Secretaris
Hans de Backer Penningmeester
Sabine Koebrugge
Roin Bremekamp
Vacant Bestuurslid B (2x)


*) Een bestuurslid B heeft namens het huidige Hoofdbestuur zitting in het Stichtingsbestuur.