Donateurs

De stichting Rottumerberaad is geheel afhankelijk van bijdragen van donateurs. Voor 2023 is de jaarlijkse bijdrage vastgesteld op minimaal € 25,00. U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer NL80 INGB 0398 6539 33 t.n.v. Stichting Rottumerberaad te Groningen, o.v.v. uw naam en ‘donatie 2023’.

Totaal: € -