Over ons

Het doel van de stichting Rottumerberaad is ‘Uitgaande van de liberale beginselen, het onderhouden van contacten tussen oud-hoofdbestuursleden en het fungerend hoofdbestuur van de JOVD‘. 

Om dit doel te verwezenlijken, organiseert de stichting activiteiten waar (oud-)JOVD-hoofdbestuursleden elkaar kunnen ontmoeten. 
Daarnaast kan het hoofdbestuur van de JOVD een beroep doen op de kennis van de oud-hoofdbestuursleden, door het vragen van adviezen aan de stichting. 

Tenslotte heeft de stichting als doel verwante organisaties te steunen, er contacten mee te onderhouden en ermee samen te werken. 
Dat zijn organisaties die overeenkomstige doelstellingen hebben of die bij de verwezenlijking van hun doeleinden uitgaan van de liberale beginselen, te weten: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en sociale gerechtigheid.

De Stichting is op 27 oktober 1987 opgericht door de heren Herman Vermeer, Marcel Gubbels en Michiel Wigman, bij Onno Tammens, notaris in Oosterhesselen.